top of page

Nästan halvvägs igenom borreliainfektionen med Wu Ji gong och Reiki på en månad

Updated: 3 days ago

läka borrelia med Reiki

Ingen klassisk hudrodnad, alltför "tidiga och lätta" symptom enligt läkaren och som skickade hem mig från vårdcentralen, stensäker på att det var en släng av något virus. Ändå visste jag intuitivt i ögonblicket jag tog bort fästingen att den bar smitta. Att bli helt kvitt borrelia tog sju månader. Infektionen och diverse symptom drogs jag med i tre av dem månaderna. Erfarenheten av hur kraftfullt Wu Ji gong och Holy Fire® Reiki är, det stannar för evigt i mig.


I början av september 2023, en månad efter fästingbettet, hade jag ett besök inbokat till den näringsterapeut och kinesiolog som jag haft i mitt liv sedan en tid och som konstaterade att det var borrelia. Det var skönt att äntligen få bekräftelsen. Samtidigt blev jag oroad över att det hunnit gå en tid och det utan antibiotika, vilket är det sätt som andra jag känner behandlat sin infektion med. För mig debuterade allt med en dags kraftig huvudvärk och 39 graders feber den 10:e dagen efter bettet. Sen följde cirka en vecka med subfebril feber på 37 grader och trötthet. Dock kände jag innan symptomen kom att det var något som belastade min energikropp och jag gjorde både Wu Ji gong (en 20 minuters rörelsedans) och Holy Fire® Reiki från dag ett för att stödja min kropp. Under besöket ställdes med kinesiologi (muskeltestning) frågan "hur många procent av borreliainfektionen har min kropp redan läkt ut"? Svarat blev 40%. Även om siffran bör tas med försiktighet så fyllde det mig med tillit till min kropp, samt till Wu Ji gong och Reiki. En månad och nästan halvvägs igenom en transformation av infektionen!


Hur transformerar Wu Ji gong och Reiki virus och bakterier?

Virus och bakterier består av en qi (chi) frekvens som har en laddning av antingen yin eller yang. I Wu Ji gong och Reiki kultiverar vi däremot en högre frekvens av qi som är bortom yin/yang polarisering och som höjer vår frekvens i vår energikropp, däribland vår fysiska kropp. Detta gör det mycket svårare för virus och bakterier att bo kvar i oss och de börjar upplösas/transformeras. Inom Wu Ji gong omnämns den qi vi öppnar och bygger upp inom oss från källan för Yuan Qi och inom Reiki för Rei (universell visdom).


Jag kände väldigt aktivt av när transformation ägde rum i min kropp. Ett symptom kunde stiga till ytan och när jag antingen praktiserade Wu Ji gong eller öppnade för Reikiflödet, startade denna process direkt. Efter en vecka lämnade ofta symptomet min kropp och jag gick vidare i läkningen, ofta med resultatet att jag först mådde mycket bättre, innan ett annat symptom kom upp. Vid ett tillfälle under en utbildningshelg i Reiki, kände jag exempelvis hur Rei strömmade in i mitt magområde med sådan hetta när en elev övade på att ge Reiki, att det kändes som jag badade i lava. Det var otroligt skönt och med resultatet nästa dag att symptomet jag hade gått med var borta. Där och då brände Rei bort lågvibrerande (ohälsosam ) qi, ett av de sätt som transformation kan ske på. Vid ett annat tillfälle kände jag stigande feber och när jag öppnade för Reikiflödet lyfte Reiki ut febern och det som kroppen arbetade med att rena i stunden, ut genom hjässan. Den processen tog 15 minuter. Ofta kombinerade jag Wu Ji gong medan jag hade Reiki aktivt och ibland ritade jag även in Reikisymboler som jag stod i medan jag gjorde rörelserna. Kombinationen upplever jag förstärker, men enbart var för sig är är de också effektfulla.


För mig var det en lättnad att både kunna lindra och påskynda kroppens naturliga reningsprocesser och läkningsprocesser, vilket är en fördel med både Wu Ji gong och Reiki. I efterhand insåg jag att det gjort läkarna förvirrade då de inte fick ihop symptombilden. Även om jag lade min föraning på bordet, nämnde att jag bland annat gjort Reiki på mig själv och hur det kan linda symptom, sa läkaren att det inte fanns någon risk alls att jag hade varken borrelia eller TBE, och var därmed inte heller villig att ta ett blodprov. Liknande hade sjukvårdsrådgivningen på 1177 sagt till mig när jag tog den kontakten initialt. Även om det var till min besvikelse då vilade jag djupt i en tillit till såväl Wu Ji gong som Reiki. Jag minns på vägen ut från vårdcentralen hur tydligt jag såg vilken väg som var för mig att läka ut borrelian. Dessutom hade jag just denna dag vaknat symptomfri för första gången på tio dagar, vilket bestod hela tre efterföljande veckor.


Holistisk läkning samt sätta intentioner med Wu Ji gong och Reiki

Jag gjorde inte bara Wu Ji gong och Reiki för den fysiska kroppens skull, utan även för att ta hand om de rädslor som jag mentalt och känslomässigt kunde uppleva i vågor. Medveten om att negativa tankar och känslor, om de växer och befästs, kan börja skapa obalans i livsenergin, omfamnade jag in dem i mina sessioner.

I både Wu Ji gong och Reiki kan vi ge den högre universella intelligensen en riktning genom att vi talar om vad vi önskar att den arbetar med. Hur Yuan Qi eller Rei sedan väljer att arbeta (rena, läka, vägleda) behöver vi däremot släppa all kontroll över. Effekterna kan vara omedelbara.

I slutet av september skrev jag i min dagbok följande: "Det är knappt att jag tänker på borrelian. Det är som utsuddat ur mina tankar. När en vän häromdagen skrev och frågade hur jag mådde med borrelian tog det lång tid att göra kopplingen i huvudet och det var först då jag blev påmind om att, just det".


örter för virus och bakterier

För de sista 60% av min läkning fick jag stöd av två örter. Pau D'arco de första tre månaderna och Astragalus de sista tre. Örterna, samt antal droppar, var muskeltestade på min kropp för att optimera läkningen för mig.


Symptom jag genomgick följande 2 månader:

  • vandrande ledvärk

  • yrsel

  • tryck över lungor

  • värmevallningar

  • utebliven menstruation

  • enorm trötthet


Motstånd och sämre i en helande kris

Från en dag till en annan blev jag mycket sämre och kunde knappt andas, sova och förutom att halsen ömmade, kliade ögonen och näsan rann varje sekund. Jag hade redan dragits med kvalsterallergi sedan tre år tillbaka, men aldrig hade jag känt mig såhär dålig. Nu hjälpte inga allergitabletter som jag kunde ta när det var som värst, inte ens Reiki lättade och Wu Ji gong kände jag ett stort motstånd för att göra. Jag ville bara försvinna från kroppen. Hade jag fallit tillbaka i läkningen? Orkade inte kroppen stå emot borrelian? Mina tankar fick mig att tvivla. Wu Ji gong pockade på uppmärksamheten igen och slutligen gjorde jag en omgång på 20 minuter och tog in min uppgivenhet i sessionen. Fungerar inte detta, så vet jag inte vad jag gör, tänkte jag och bad om kraftfull stärkande effekt. Rörelsedansen gjorde jag sittandes och blundade medan jag lät min energikropp göra rörelserna. Resultatet var så effektfullt att jag både sov i flera timmar den natten och upplevde ett enormt framsteg i andningen samt att näsan slutade rinna. Stärkt fortsatte jag göra en omgång per dag de två nästföljande dagarna.


För mig gav Wu Ji gong samma effekt som mina allergitabletter med skillnaden att symptomen nu inte bara lindrades, de började också minska för varje dag på ett sätt som jag inte tidigare hade upplevt. På tre dagar var jag nästan återställd från allergisymptom och behövde inte någon allergitablett på sex månader efter det.

En dag i november får jag bekräftelse av kinesiologen att infektionen är klar, samt att min kvalsterallergi är utläkt. De dagar jag upplevde att mina allergisymptom plötsligt förvärrades tio gånger mer, var alltså en djup helande kris (djup läkning där ofta symptom stegrar innan det blir bättre) som kroppen befann sig i och jag stod på tröskeln till ett helande genombrott. Motståndet är klassiskt att känna innan ett genombrott, men det hade jag svårt att komma ihåg just då. Det är också nu det är mest vanligt att ge upp och ibland sluta sitt utövande, oavsett vilken form eller metod vi praktiserar. Dagen jag upplevde att borreliainfektionen var färdig i kroppen, minns jag också att jag gick in i ett förhöjt sämre tillstånd av kraftig huvudvärk och feber, exakt som infektionen en gång debuterat tre månader tidigare. Efteråt var jag bättre än på länge och visste intuitivt att nu var det klart. Efter alla borreliainfektioner följer närmare 50 restbakterier som också ska rensas ut. Dessa kan annars ligga kvar och spöka i kroppen och orsaka fortsatt symptom. Denna utrensande fas tog tre månader för mig med trötthet som främsta symptom. Kroppen klarar för det mesta att rensa ut dessa på egen hand, men jag stöttade som sagt också med en ört.


Lär dig Wu Ji gong

En borreliainfektion påverkar alla olika och varje persons process är unik. Vissa blir helt återställda, andra dras med symptom flera år efter att infektionen är borta och det trots upprepande kurer med antibiotika. Det jag vill dela med denna berättelse är hur kraftfullt jag upplevt att Wu Ji gong och Holy Fire® Reiki är, både på egen hand och tillsammans med örter, för att läka ut borrelia.


#Wu Ji gong är en över 800 år gammal taoistisk form designad för att träda in i det största mysteriet och kombinerar tai chi, feng shui, chi kung och inre alkemi. Vill du lära dig Wu Ji gong? Mer information kommer på hemsidan och så småningom kurs. #Holy Fire® Reiki, läs mer här.


Avslutningsvis några sammanfattande rader som beskriver ett perspektiv på helande

If we experience diseases and conditions, it is either as an attempt to adapt or because we lack the information that would either protect us from or prevent these health problems. Symptoms are usually messages from within, asking for help and demanding evolution. Most of our pains come from healthy reactions to unhealthy situations in our bodies in which we often find ourselves involved. /M. Winn

(Översatt: Om vi drabbas av sjukdomar och tillstånd är det antingen ett försök att anpassa oss eller för att vi saknar den information som skulle kunna skydda oss från eller förebygga dessa hälsoproblem. Symtom är vanligtvis meddelanden inifrån, som ber om hjälp och kräver utveckling. De flesta av våra smärtor kommer från hälsosamma reaktioner på ohälsosamma situationer i våra kroppar som vi ofta befinner oss i).

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page