13730818_10153609558066502_8131264364655691864_o.jpg

Reiki inom vården

I Sverige har vi inte kommit lika långt men Reiki är godkänt som förebyggande och rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Detta innebär att du som anställd kan få en Reikibehandling eller gå en utbildning (för självhjälp) i friskvårdande syfte, som är avdragsgillt för arbetsgivaren. Det är dock upp till varje arbetsgivare att avgöra hur bidraget får användas.

Reiki erbjuds inom vårdinrättningar runt om i världen. I Tyskland, Frankrike, England samt Norge kan exempelvis patienter få Reiki inom den traditionella sjukvården (Reikiförbundet). På sjukhus i USA är det vanligt att utbilda sjukhuspersonal i Reiki och metoden används vid operation, akutvård, psykiatri, intensivvård, rehab men även cancervård, som ett komplement till traditionell vård (William Rand). 

Reiki for wholeness
Behandling & Utbildning

SANNE JAKOBSSON