Reiki är en trygg metod

Till skillnad från många andra helande energimetoder är utövaren av Reiki inte involverad i mottagarens helandeprocess med sitt ego och personliga energi. Som Reikiutövare gör du aldrig slut på din egen energi och vi styr inte heller energin i mottagarens kropp då Reiki styrs av en högre andlig visdom

 

Rei (andlig visdom) vet nämligen precis hur och var ki (livsenergi) behövs som bäst hos personen i stunden för att hjälpa denna att läka. Därmed kommer Reiki alltid att arbeta för det högsta bästa hos mottagaren och utövaren är enbart en kanal som förmedlar Reiki. Detta gör Reiki till såväl en säker men också just en ren och kraftfull behandlingsmetod för både mottagare och utövare. 

  • Facebook - Vit Circle
transparent.png

Rååvägen 19A,  252 70 Råå, Sverige

©2020 - created by SANNE JAKOBSSON