Reiki_japantecken-compressor.jpg

Ki 

Rei 

Reiki är en trygg metod

Till skillnad från många andra helande energimetoder är utövaren av Reiki inte involverad i mottagarens helandeprocess med sitt ego och personliga energi. Som Reikiutövare gör du aldrig slut på din egen energi och vi styr inte heller energin i mottagarens kropp då Reiki styrs av en högre andlig visdom. 

Rei (andlig visdom) vet precis hur och var ki (livsenergi) behövs som bäst hos personen i stunden för att hjälpa denna att läka. Därmed kommer Reiki alltid att arbeta för det högsta bästa hos mottagaren och utövaren är enbart  en kanal som förmedlar Reiki. Reiki är såväl en säker, ren och kraftfull behandlingsmetod för både mottagare och utövare. 

Reiki påskyndar läkningsprocesser

Efter en behandling kan förändringar märkas på ett såväl fysiskt, psykiskt, känslomässigt som andligt plan upp till 28 dagar efter. Detta eftersom Reiki har startat upp processer i kroppen. Ibland kan blockeringar (ex smärta, känslor) passera obemärkt förbi, men om det finns mycket lagrat i kroppen kan tillfälliga obehag kännas. Detta är när blockering som frigörs kommer till ytan för att lämna kroppen. Personen bör vara beredd på dessa naturliga läkningsprocesser. Reiki tillför aldrig nya symptom.