Holy Fire Reiki

HOLY FIRE® USUI REIKI

Metoden kombinerar den japanska Usui Reiki och Holy Fire®, två kraftfulla frekvenser av helande ljus som båda kommer från källan av villkorslös kärlek där allt är Ett. Holy Fire® Usui Reiki helar snabbt, effektivt samt ger vägledning som stärker oss. Inom Holy Fire® finns även olika helande upplevelser som kan kombineras för djupare helande i behandlingar. Läs mer om upplevelserna här.

Även om Reiki är andlig till sin natur då kärlek och medkänsla utgör en viktig del i utövandet, är metoden ingen religion eller tillhör något trossystem 

Jag utövar och utbildar i nivån Holy Fire® III Världsfred Reiki vilket enligt grundaren William Lee Rand är detsamma som 5:e versionen av Holy Fire®. Genom åren har Holy Fire® uppgraderats (därav siffrorna I, II, III, IV och i mars 2022 ägde denna uppgradering rum), vilket varje gång innebär en frekvens- och medvetandehöjning. Holy Fire® är ingen ny energi men introducerades in i Usui Reikisystemet av William Lee Rand 2014 vid International center for Reiki Training (ICRTUSA.

Holy Fire® is demonstrating so many more qualities and benefits and is more refined and coming from a higher level of consciousness than any other healing energy we have experienced. And in addition, it continues to develop and appears to have a tremendous potential to become ever more helpful and beneficial.

                             

William Lee Rand

Reiki for wholeness
Behandling & Utbildning

SANNE JAKOBSSON