top of page
Även om Reiki är andlig till sin natur då kärlek och medkänsla utgör en viktig del i utövandet, är metoden ingen religion eller tillhör något trossystem. 
Holy Fire Reiki Helsingborg

Reiki is a path of spiritual growth, awakening us to the divine within -William Rand.

HOLY FIRE® USUI REIKI?

Holy Fire® Reiki är en andlig energi som renar, helar, stärker och vägleder oss. Metoden kombinerar den japanska Usui Reiki och Holy Fire®, två frekvenser av helande ljus som båda kommer från källan av villkorslös kärlek där allt är Ett. 

 

INGEN RELIGION

Även om Holy Fire® Reiki är andlig till sin natur då kärlek och medkänsla utgör en viktig del i utövandet, är metoden ingen religion eller tillhör något trossystem. Genom åren har Holy Fire® uppgraderats (därav siffrorna I, II, III, IV) och i mars 2022 ägde den 5:e uppgradering rum vilket benämns Holy Fire® III Världsfred. Varje gång innebär en frekvens- och medvetandehöjning. Läs mer om Holy Fire® här (ICRT).

Holy Fire Reiki

Reiki is to see through and remind us of our divine true source. As we discover and open more to this, our lives will be transformed. This state of counsciousness is recogniced by all religions and spiritual practices and can surround and guide each one of us. 

Reiki behandling

Reiki som friskvård i Sverige

I Sverige är Reiki godkänt som förebyggande och rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Detta innebär att du som anställd kan få en Reikibehandling eller gå en utbildning (för självhjälp) i friskvårdande syfte, som är avdragsgillt för arbetsgivaren. Det är dock upp till varje arbetsgivare att avgöra hur bidraget får användas.

Holy Fire Reki

Vad utmärker Holy Fire® Reiki?

Holy Fire® blev en del av Usui Reiki systemet 2014 för att metoden just är så enkel att lära sig samt används världen runt av människor oavsett religion.

 

Exempel på egenskaper:

  • Utvecklar tålamod, självförtroende, vitalitet, optimism, entusiasm, tillit, frid, glädje och inte minst kärlek både till dig själv och andra. 

  • Helar snabbt och effektivt

  • Frigör oro och ersätter det med en känsla av trygghet

  • Respekterar den fria viljan. 

Holy Fire® is demonstrating so many more qualities and benefits and is more refined and coming from a higher level of consciousness than any other healing energy we have experienced. (William Rand).

Initieringarna i Holy Fire ® Usui Reiki har blivit effektivare och förenklade genom att de görs direkt av Holy Fire® källan. Därmed görs de inte längre med lärarens inblandning som vid Takata Senseis initeringsstil (som i exempelvis grenen Usui Shiki Ryoho Reiki, omnämnd som det naturliga healingsystemet). 

Reikiförbundet
bottom of page