Holy Fire Reiki

Holy Fire® Usui Reiki

Metoden utgör en kombination av japanska Usui Reiki och Holy Fire® och introducerades av William Lee Rand 2014 vid International center for Reiki Training (ICRTUSA. Energin är från en hög frekvens av villkorslös kärlek och helar snabbt, effektivt samt ger vägledning som stärker oss. Holy Fire® är flamman av gudomlig kärlek som finns inom var och en av oss och det som utgör vår livskraft. 

Även om Reiki är andlig till sin natur då kärlek och medkänsla utgör en viktig del i utövandet, är metoden ingen religion eller tillhör något trossystem 

Jag utövar och utbildar i nivån Holy Fire® online Reiki vilket enligt grundaren William Lee Rand är detsamma som 4:e versionen av Holy Fire®. Genom åren har Holy Fire® uppgraderats (därav siffrorna I, II, III och i april 2020 ägde senaste uppgraderingen rum), vilket varje gång innebär en frekvens- och medvetandehöjning. Holy Fire® är registrerat varumärke av William Lee Rand.

Reiki_japantecken-compressor.jpg

Ki 

Rei 

Holy Fire® is demonstrating so many more qualities and benefits and is more refined and coming from a higher level of consciousness than any other healing energy we have experienced. And in addition, it continues to develop and appears to have a tremendous potential to become ever more helpful and beneficial.

                             

William Lee Rand

Reiki for wholeness
Behandling & Utbildning

SANNE JAKOBSSON