top of page
Även om Reiki är andlig till sin natur då kärlek och medkänsla utgör en viktig del i utövandet, är metoden ingen religion eller tillhör något trossystem. 
svan vinter.jpg

Holy Fire®III Världsfred Usui Reiki 

Metoden kombinerar den japanska Usui Reiki och Holy Fire®, två kraftfulla frekvenser av helande ljus som båda kommer från källan av villkorslös kärlek där allt är Ett. Holy Fire® Usui Reiki helar snabbt, effektivt samt ger vägledning som stärker oss.

 

Inom Holy Fire® finns olika helande upplevelser som kan kombineras för djupare helande i behandlingar. Läs mer om upplevelserna härÄven om Reiki är andlig till sin natur då kärlek och medkänsla utgör en viktig del i utövandet, är metoden ingen religion eller tillhör något trossystem.

 

Genom åren har Holy Fire® uppgraderats (därav siffrorna I, II, III, IV) och i mars 2022 ägde den 5:e uppgradering rum vilket benämns Holy Fire® III Världsfred. Varje gång innebär en frekvens- och medvetandehöjning. Holy Fire® är ingen ny energi men introducerades in i Usui Reikisystemet av William Lee Rand 2014 vid International center for Reiki Training USA. Läs mer om Holy Fire® här (ICRT).


Olika Reikigrenar

Det finns idag över 150 kända Reikigrenar enligt William Lee Rand. Det finns ingen konkurrens mellan dem, utan varje metod bör snarare ses som olika frekvenser av källan som möjliggör olika effekter. Viktigt att komma ihåg att alla Reikigrenar har vibrationer av frid och kärlek och med främsta syfte att ge oss vägledning och helande genom detta. Var och en av oss kommer att hitta den rätta läraren och den rätta energin som passar oss, i precis rätt tid!

Främsta skillnaden mellan Holy Fire ® Usui Reiki och Usui Shiki Ryoho Reiki är dess initieringsprocess som med Holy Fire® sker direkt från källan genom upplevelsemeditationer. Detta innebär att initieringar inte längre görs med lärarens inblandning som vid Takata Senseis initeringsstil. 

Jag utövar också Holy Fire® III Världsfred Karuna® Reiki

By the ocean ~is where I find peace

IMG_2296%2520(1)_edited_edited.jpg

Reiki som friskvård

I många länder däribland USA, England, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Australien, Mexico med flera finns Reiki inom den traditionella sjukvården och är en självklar del på sjukhusen (Reikiförbundet). På sjukhus i USA är det vanligt att utbilda sjukhuspersonal i Reiki och metoden används vid operation, akutvård, psykiatri, intensivvård, rehab men även cancervård, som ett komplement till traditionell vård (William Lee Rand). 

I Sverige är Reiki godkänt som förebyggande och rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Detta innebär att du som anställd kan få en Reikibehandling eller gå en utbildning (för självhjälp) i friskvårdande syfte, som är avdragsgillt för arbetsgivaren. Det är dock upp till varje arbetsgivare att avgöra hur bidraget får användas.

Reiki_behandling_friskvård.jpg
IMG_0936-compressor_edited.jpg
bottom of page