top of page
Holy Fire Reiki Helsingborg

Reiki is a path of spiritual growth, awakening us to the divine within
-William Rand.

Vad är Holy Fire® Usui Reiki?

Holy Fire® Usui Reiki är en andlig energi som renar, helar, stärker och vägleder oss. Metoden kombinerar den japanska Usui Reiki och Holy Fire®, två frekvenser av helande ljus som båda kommer från källan av villkorslös kärlek där allt är Ett. 2014 kom Holy Fire® att utveckla Usui Reiki för att erbjuda en ny frekvens för vårt helande på jorden. 

Även om Holy Fire® Reiki är andlig till sin natur då kärlek och medkänsla utgör en viktig del i utövandet, är metoden ingen religion eller tillhör något trossystem.

Holy Fire® is demonstrating so many more qualities and benefits and is more refined and coming from a higher level of consciousness than any other healing energy we have experienced. (William Rand).

Vad utmärker Holy Fire® Reiki?

Holy Fire® Reikins egenskaper

  • Utvecklar tålamod, självförtroende, vitalitet, optimism, entusiasm, tillit, frid, glädje och inte minst kärlek både till dig själv och andra. 

  • Helar snabbt och effektivt

  • Frigör oro och ersätter det med en känsla av trygghet

  • Respekterar den fria viljan. 

Initieringarna  kurs har blivit effektivare och förenklade genom att de nu görs direkt av Holy Fire® källan. Därmed görs de inte längre med lärarens inblandning som i exempelvis grenen Usui Shiki Ryoho Reiki. 

Genom åren har Holy Fire® uppgraderats i frekvens- och medvetandehöjning. I mars 2022 ägde den 5:e uppgradering rum vilket benämns Holy Fire® III Världsfred.  Läs mer om Holy Fire® via (ICRT).

Reiki_behandling_friskvård.jpg

Reiki som friskvård i Sverige

I Sverige är Reiki godkänt som förebyggande och rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Detta innebär att du som anställd kan få en Reikibehandling eller gå en utbildning (för självhjälp) i friskvårdande syfte, som är avdragsgillt för arbetsgivaren. Det är dock upp till varje arbetsgivare att avgöra hur bidraget får användas. Även den som är långtidssjukskriven har chans att få ersättning för behandlings- och kurskostnader av Försäkringskassan. Huruvida en sådan ansökan beviljas varierar dock i olika delar av Sverige. 

Reiki

Reiki is to see through and remind us of our divine true source. As we discover and open more to this, our lives will be transformed. This state of counsciousness is recogniced by all religions and spiritual practices and can surround and guide each one of us. 

bottom of page