top of page
Även om Reiki är andlig till sin natur då kärlek och medkänsla utgör en viktig del i utövandet, är metoden ingen religion eller tillhör något trossystem. 
Holy Fire Reiki Helsingborg

Reiki is a path of spiritual growth, awakening us to the divine within -William Rand.

Vad är Holy Fire® Reiki?

Holy Fire® Reiki är en andlig energi som renar, helar, stärker och vägleder oss. Metoden kombinerar den japanska Usui Reiki och Holy Fire®, två frekvenser av helande ljus som båda kommer från källan av villkorslös kärlek där allt är Ett. 

 

Reiki är ingen religion

Även om Reiki är andlig till sin natur då kärlek och medkänsla utgör en viktig del i utövandet, är metoden ingen religion eller tillhör något trossystem. Genom åren har Holy Fire® uppgraderats (därav siffrorna I, II, III, IV) och i mars 2022 ägde den 5:e uppgradering rum vilket benämns Holy Fire® III Världsfred. Varje gång innebär en frekvens- och medvetandehöjning. Läs mer om Holy Fire® här (ICRT).

Olika Reikigrenar

Idag finns över 150 kända Reikigrenar enligt William Lee Rand. Det finns ingen konkurrens mellan dem, utan varje metod bör snarare ses som olika frekvenser av källan som möjliggör olika effekter. Viktigt att komma ihåg att alla Reikigrenar har vibrationer av frid och kärlek och med främsta syfte att ge oss vägledning och helande genom detta. Var och en av oss kommer att hitta den rätta läraren/  utövaren och den rätta energin som passar oss, i precis rätt tid!

Främsta skillnaden mellan Holy Fire ® Usui Reiki och Usui Shiki Ryoho Reiki är dess initieringsprocess som med Holy Fire® sker direkt från källan genom upplevelsemeditationer. Detta innebär att initieringar inte längre görs med lärarens inblandning som vid Takata Senseis initeringsstil. 

Läs mer om Karuna® Reiki.

Reiki utomlands 

I många länder däribland USA, England, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Australien, Mexico med flera finns Reiki inom den traditionella sjukvården och är en självklar del på sjukhusen. På sjukhus i USA är det vanligt att utbilda sjukhuspersonal i Reiki och metoden används vid operation, akutvård, psykiatri, intensivvård, rehab men även cancervård, som ett komplement till traditionell vård (Källa Reikiförbundet och William Lee Rand)

Reiki som friskvård i Sverige

I Sverige är Reiki godkänt som förebyggande och rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Detta innebär att du som anställd kan få en Reikibehandling eller gå en utbildning (för självhjälp) i friskvårdande syfte, som är avdragsgillt för arbetsgivaren. Det är dock upp till varje arbetsgivare att avgöra hur bidraget får användas.

fjärder regndroppe.jpg

Reiki is to see through and remind us of our divine true source. As we discover and open more to this, our lives will be transformed. This state of counsciousness is recogniced by all religions and spiritual practices and can surround and guide each one of us. 

Holy Fire Reiki
Reiki behandling
bottom of page