Reiki healing

Reikins helandeprocess

Efter en Reikibehandling kan förändringar märkas på ett såväl fysiskt, psykiskt, känslomässigt som andligt plan upp till 28 dagar efter. Detta eftersom Reiki har startat upp processer i kroppen. Ibland kan blockeringar (ex. känslor, smärta, gamla symptom, men även gifter som ackumulerats i kroppen) passera obemärkt förbi, men om det finns mycket lagrat kan tillfälliga obehag kännas när när blockeringar frigörs och kommer till ytan för att lämna kroppen. Detta kallas med andra ord för en healingkris och innebär att kroppen går in i ett djupare helande tillstånd. Personen bör vara beredd på dessa naturliga läkningsprocesser.

Reiki for wholeness
Behandling & Utbildning

SANNE JAKOBSSON