top of page
Reiki kurser

Reiki is the art of inviting happiness into your life - Mikao Usui.

LÄR DIG REIKI

Att gå en kurs i Reiki ger dig en möjlighet att använda detta stressreducerande och helande verktyg till dig själv närhelst och hur mycket du vill! Reiki lär du dig enkelt på en helgkurs och det krävs inga förkunskaper. Reiki kommer att börja flöda genom dina händer i samma stund som du placerar dem på någon, något eller enbart tänker på Reiki. 

Förutom att ge oss själva Reiki kan vi ge till andra människor för att de kan må bra. Reiki kan även ges till djur, växter, en relation eller situation med mera. När vi ger andra Reiki får vi samtidigt själva Reiki och därmed stärker vi vår egen energi genom att ge till andra. Reiki utgör ett komplement till annan vård och därmed får en Reikiutövare aldrig ställa diagnos eller påverka en klient att avsluta eller ändra andra behandlingar.

reikikurser
Reiki kurs

Olika kurstempo

Kurserna kan du välja att gå uppdelat för dig som önskar ett lugnare tempo, eller kombinerat för dig som vill ha fler verktyg på samma gång mer intensivt. Jag håller kurs efter förfrågan. Jag undervisar alla kurser enligt International Center of Reiki Trainings riktlinjer (ICRT ) samt följer Reikiförbundets etiska principer.

Visste du att?

Reikimetoden är godkänd som friskvård som självhjälp av Skatteverket. Den som är långtidssjukskriven har också chans att få ersättning för behandlings- och kurskostnader av Försäkringskassan. Huruvida en sådan ansökan beviljas varierar dock i olika delar av Sverige. 

* Prishöjning på kurser från juli 2024

Reiki steg I

REIKI STEG I 

2 DAGAR

Grundkurs där du lär dig förmedla Reiki med händerna. Kursen går i ett lugnt tempo.

2800 kr

Reiki steg II

REIKI STEG II

2 DAGAR

Fortsättningskurs som ger dig en frekvenshöjning och tillgång till symboler som förstärker helandet.  

3100 kr

Reiki steg I och II

REIKI STEG I&II

KOMBINERAD 2 DAGAR

Första och andra Reikisteget kombinerad under en helg för dig som önskar fler verktyg på en gång. 

4100 kr

Avancerad Reiki

AVANCERAD REIKI TRÄNING (ART) 1 DAG

Fördjupning efter steg II.  Inbjuder till fler tekniker, frekvenshöjning, samt lär dig att använda kristaller för att skicka Reiki på distans. 

2000 kr 

Reiki Master

REIKI MASTER 

2,5 DAGAR

Fortsättning efter Avancerad Reiki träning (ART). Inbjuder till kraftfullt helande och personlig / själslig utveckling, samt ger dig förmågan att undervisa i Reiki.  

7500 kr 

Reiki Master

REIKI ART & MASTER KOMBINERAD 3 DAGAR

Kombinerad kurs som öppnar upp för möjligheten till kraftfullt helande och personlig utveckling samt ger dig förmågan att undervisa i Reiki.

8500 kr 

*Rabatt om du gått ART innan. 

Karuna Reiki Master

KARUNA REIKI® MASTER

3 DAGAR

Karuna Reiki® Master är en fördjupande gren inom Reikisystemet efter Reiki Master. Kursen ger dig 8 symboler och förmågan att undervisa i Reiki.

7900 kr 

bottom of page